Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
17 Юни 2024 г., Понеделник

Култура

Принтирай E-mail

Виртуалната мода - новият феномен на „безплътния” образ

Брой 56 / Февруари 2024 г.
Медии и обществени комуникации

Албена Александрова

Резюме:

Целта на тази статия е да анализира един все по-често срещаш се феномен в света на модата и общия лайфстайл - дигиталната мода, предназначена за нашия виртуален и “безплътен” аватар. Основните акцентите, на които авторът обръща внимание са нейната поява и все повече увеличаващото се желание за създаването на дреха от 3D технологии и компютърни графики. Цифровизацията на света безспорно влезе и в гардероба. Физическият свят ограничава дизайнерите като кройки и материали, но в дигитания - фантазиите и екзотиката нямат бариери.

В последните години терминът виртуална модавърви успоредно с Метавселена - всеобхващаш и твърде популярен. Авторът акцентира върху хибридната роля на личността в новото нефизическо пространство - къде се губи реалната невербална комуникация чрез дрехата, тъй като обличането на “безплътния” образ и поставянето му в нова виртуална среда е въпрос на въображение, игра, далеч от реалността. В заключение правя няколко извода, един от които е, че “крипто модата” дава нова самоличност в цифровия ландшафт и води до нови дигитални трансформации. Също така, пазарът на дигитална мода и облекло е свидетел на широко възприеманата блокчейн технологията. 
Много марки са все още са блокирани в света на Web 2, но други, които са преминали към Web 3 вече отчитат огромни успехи.
Успоредно с това, авторът си дава сметка, че е твърде рано да се елиминира традиционната мода и още не малко време ще бъдем в хибридна среда, независимо от активната динамиката на дигиталното пространство.
Ключови думи: виртуална мода, блокчейн, модни брандове, виртуални инфлуенсъри, дигитален имидж, хубриден лайфстайл

Summary:

Virtual fashion - the new phenomenon of the “disembodied” image
 Albena Alexandrova 
 
The purpose of this article is to analyze an increasingly common phenomenon in the world of fashion and general lifestyle - digital fashion designed for our virtual and "disembodied" avatar.The main highlights that the author draws attention to are its appearance and the ever-increasing desire to create clothing from 3D technologies and computer graphics.The digitization of the world has undoubtedly entered the wardrobe as well.The physical world limits designers such as cuts and materials, but in the digital world, fantasy and exoticism have no barriers. In recent years, the term "virtual fashion" has gone hand in hand with the Metaverse - all encompassing and all too popular.The author emphasizes the hybrid role of the personality in the new non-physical space - where real non-verbal communication through clothing is lost, since dressing the "disembodied" image and placing it in a new virtual environment is a matter of imagination, a game, far from reality.In conclusion, I draw several conclusions, one of which is that "crypto fashion" gives a new identity in the digital landscape and leads to new digital transformations.Also, the digital fashion and apparel market is witnessing the widespread adoption of blockchain technology. Many brands are still stuck in the Web 2 world, but others that have moved to Web 3 are already reporting huge successes. At the same time, the author realizes that it is too early to eliminate traditional fashion, and it will not be long before we are in a hybrid environment, regardless of the active dynamics of the digital space.
 
Keywords: virtual fashion, blockchain, fashion brands, virtual influencers, digital image, hybrid lifesyle.
 
 
Увод
 
Живеем в хибридна среда, в която динамично навлизаме в едно ново пространство, наречено метавселена.Все по-често се срещаме с онлайн средата, която така сигурно се намества на нашето ежедневие. Дигиталната мода e направление в модната индустрия, основано на база нови технологии и тяхната интеграция в процес на създаването ѝ.
Понятието “дигитална мода” включва в себе си виртуални вещи като обувки, дрехи, аксесоари, създадени при помощта на 3D технологиите и компютърни графики. Социалните мрежи доведоха традиционната модата до свиване на нейните функции, и дадоха предимство на цифровата изява предимно като естетическо и емоционално значение. За реализацията на тези функции не е задължително да има физически аналог. Достатъчно е да се покаже като изображение на екрана с рекламна или ПР насоченост.
Целта на тази статия е да анализира близкото виртуално бъдещето на модната индустрия и мястото на човека между конвенционалната и виртуалната модна реалност. В съвременния свят наблюдаваме динамично преминаване към виртуалното пространство във всички сфера на живота. Модните гиганти и известни личности по света са част от този хибриден лайфстайл. Големите фирми и световните фешън корпорации се колаборират с дигитални компании и създават модни образци за милиони, предназначени за новите обитатели на виртуалния свят.
Появи се и актуален термин - фигитален - една тендеция, която превръща дигитални образци във физически изображения. Софтуерите помагат за създаването на цифровата мода” и ще облекчат нейното появяване, но на този етап няма да заменят физическото ѝ съществуване.
 
1. Дигиталната мода - бъдещето е днес
 
В публикциите за дигитална мода за година на нейното появяване се споменава 2017 г., тъй като нейното създаване се свързва с видеоигрите. Но реално през 2020 г. започва истинската ѝ революция и масово навлизане в публичното пространство, когато за първи път в Instagram се появи публикация с надпис „Виртуално облекло” [1]. Дигиталната мода, е сравнително нова тенденция в модната индустрия, която се отдели от сферата на онлайн игрите и откри своята нова роля сред големите световни модни брандове.
Живеем в хибридна среда, в която динамично навлизаме в едно ново пространство, наречено метавселена. Създаваме своите дигитални аватари, за които се проектират цифрови модели за продажба на дрехи и аксесоари. Физическият свят ограничава дизайнерите като кройки и материи, но в дигиталния - фантазиите и екзотичните решения нямат бариери. За разлика от традиционната мода, която изисква конци, платове и прочие помощни материали, дигиталната мода има нужда само от кодове и данни. Това означава, че няма ограничения в проектирането и създаването ѝ. Появява се и ново поколение творци, които използват цифровата технология, за да приспособят своите дизайни към новата реалност.
Как започва всичко? По думите на Анна Уинтур от Ню Йоркър всичко започва от видеоигрите [2]. Героите не могат да ходят голи и за тях се създават сюрреалистични екипировки от мечове, шлемове, фантастични облекла и пр. Тези привлекателни модерни дрехи струват реални пари и по-скоро имат естетическо приложение, а не предпазваща функция, а ползването им е само за 90 дни. Така компании за видеоигри като Fornite и Roblox обхващат милиони потребители и стават част от дигиталната бързооборотна мода, която кара играещите да бъдат нетърпеливи и постоянно потребяващи. Пазарът на вътрешните продажби, съпътстващи игрите възлиза на 40 милиарда годишно приходи, а производствените им разходи са много по-занижени от стойностите на същите стоки на физическия пазар.
LVMH направи по време на Ковид - 19 капсулна колекция – Лига на легендите” /Leagueoflegens/ за игровите персонажи, а Moschino се вдъхнови от TheSims и също създаде дрехи за купуване и носене в техните игри. Това даде пример на много други известни брандове, които се колаборираха с киберотбори за разработване на онлайн игри и пуснаха свои ексклузивни колекции за техните продукти [3].По този начин част от световните модните марки успяха да се спасят от фалит по време на пандемията и дори увеличиха многократно своите печалби.
Виртуалната мода - това са рокли, костюми, поли и други части от гардероба, представени триизмерно, обемно, а вече и анимирано с помощта на специални цифрови програми (например CLO 3D или MarvelousDesigner). Тази футуристична рисунка може да се облече както от виртуалния инфлуенсър, така и от истински човек. За целта е необходима снимка, върху която се нанасят дигиталните дизайнерски рисунки и умения за работа с програмата AdobePhotoshop [4].
По време на церемонията на MetGala Ким Кардашиян се появява в черна рокля на модния бранд Balenciaga, която много прилича на героите от популярна видеоигра. Това предизвиква много коментари в общността, докато от самия моден бранд не обявиха за своето сътрудничество с EpicGames, компания, която разработва онлайн игрите на Fortnite [5].Balenciaga положи началото на една колаборация между висшата мода и игралната индустрия. Бизнесът винаги търси начин да спечели пари. Дигиталната мода е пазарна ниша и има огромен потенициалза разрастване.
Една компания фокусирана изключително върху дигиталната мода е Fabricant. Холандската модна къща е само цифрова модна марка и проектира дрехи за метавселената. Тя използва най-новите постижения в областта на изкуствения интелект, за да създава естествено изглеждащи модни артикули, като например рокля от течен метал. Условно дигиталната мода можем да я разделим на два типа - цифров прототип на реална вещ или уникална визия, съществуваща само във виртуалното пространство. Повечето модели са създадени свръхраеалистично - някои трудно могат да бъдат различени от физическата мода. Те имат обем, текстура и изцяло копират всичките качества на истинските материи. Други образци са видимо плод на футуристичната фантазия на новите виртуални дизайнери. Всеки, който работи и разбира от блокчейн технология, може да се нарече и цифров” дизайнер. В дигиталната мода, за да създадеш дреха не е нужно да си художник или да си учил професия дизайнер на облекло”. Както в комуникацията чрез социалните мрежи, всеки стана медия ангажиран, така и тук, всеки би могъл да създаде дреха за себе си, своя аватар или някой любим герой от видеоигра.
 
2. Безтелесният човек” между конвенционалната и виртуалната реалност
 
В последните години дигиталната мода върви успоредно с термина метавселена - всеобхващаш и твърде популярен. Ние всички ще направим своите малки заместители, които ще се разхождат по цифровия ландшафт. Тези наши аватари ще работят виртуално вместо нас, ще имат виртуални социални задължения и ще бъдат облечени дигитално от кодове и знаци. Накъде вървим между реалното и виртуалното? Засега все още отговора получаваме от фантастичния трилър на Стивън Спилбърг /2018/ “Играч първи, приготви се”, в който годината е 2045 [6].
Според д-р Марк Ван Режименам дигиталната мода използва виртуални аватари и цифрови модели за продажба на дрехи и аксесоари [7]. Това означава, че всеки един може да прегледа онлайн артикули, да ги пробва виртуално, чрез използване на своя физическа снимка и да ги купи без да напуска дома си. Виртуалният свят ни дава тази възможност без да ставаме от стола да имаме желаните стоки като обувки, чанти, бижута, дрехи и пр. Но на този етап от развитието на света, както в медиите, в други сфери на живота, така и в модата говорим за хибридност. Всеки бранд, който има успех във физическия свят е създал свой виртуален образ в метапространството. Големи фирми и модни корпорации се колаборират с дигитални компании и създават модни образци за милиони за новите обитатели на виртуалния свят. Цифрови колекционерски екземпляри имат физически аналози и обратно. Дрехи от видеоигри се обличат” и редактират на изображения чрез NFT(незаменимите цифрови токъни) и се реализират във видео с реални хора. Така се появява жаргонът фигитален - хибрит, който обхваща работата от цифровите компоненти през реалните дефилета до продажби на дребно [8].
Привържениците на виртуалната мода споделят, че нейните технологии не са само маркетингов подход. И за да ни убедят в реално съществуващото съдържание на дигитализираната дреха ни казват, че софтуърдът за 3D-дизайна, който се използва от големи компании като Burberry, CK, TommyHilfiger, оптимизира производството на физическата дреха за сметка на намаляване на излишните отпадъчни материали в процес на проектиране и нанасяне на корекции. Дигиталните прототипи минимализират броя на мострите, които се произвеждат за търговците и с рекламна цел. Новите модели могат да се възпроизведат в дигитален вид или да се адаптират онлайн към тялото на виртуални или физически модели, качени чрез техни снимки или на известни и влиятелни личности.
Всеки дизайнер или художник може да създаде дрехи за любими виртуални игри със сравнително минимални разходи. За разлика от физическата мода, зад която стои дълга и богата история на създаване, виртуалното пространство насърчи хора, които нямат нищо общо с модата. Те се отнасят към създаваното като към предмет на изкуството, но за разлика от традиционните моделиери не са ограничени от контурите на физическата реалност. Техните безплътни модели често нямат нищо общо с анатомията на тялото, като блестящото палто на Тони Матицевски. То е в колаборация със стартапа за дигитална мода TheFabricant и имаше възможност да се премери виртуално по време на австралийската модна седмица. Така стигаме и до сайта за виртулна мода DressX, откъдето разбираме за богатия асортимент от виртуални модели, които не могат да бъдат традиционно носени. Тук можеш да си поръчаш дреха, която да струва от 30 до 9.500 щ.д., като клиентът изпраща своя снимка или видео, за да може “да облече” закупените дрехи. Защо да го прави? Яростните защитници на дигиталната мода ни внушават, че тук е важна емоция от дрехата, а не самата тя [9].
Според Микаел Ларос от TheFabricant, не е важна телесността”, а емоционалният опит” [10]. Емоцията отминава бързо след като излезеш от дигиталното пространство и какво се случва след това? В крайна сметка това са само цифрови файлове за виртуално потребление. Емоцията може да се разчете в момента, в който ти облечеш” поръчаната цифрова кодираност, наречена виртуална дреха, за да се снимаш в Instagram, да получиш многобройни лайкове или да зарадваш създателите на модния контент за рекламни цели. Какво означава носенете им - почит към модата или мълчаливо одобрение на бъдещето без дрехи? Или Андерсовата приказката Новите дрехи на царя” става реалност.
 
3. Виртуалната дреха в новата социална структура
 
Новата социална структура или поколението Z, наричани още зумърите” е технологичното поколение, израснало в ерата на дигитализацията. То е първото, което очертава и новата социална среда с достъп до интернет, мобилни устройства, отраснало в социалните мрежи и ползващо социалните платформи. Светът на игрите и модната индустрия размиха границите на различност и се комбинираха достатъчно успешно през последните години, тъй като поколението Z приема гейминга” като неразделна част от своята идентичност и начин на себеизразяване.
Roblox е платформа за потребителски генерирано съдържание с над 235 милиона активни потребители към 2023 г. Това е нещо повече от платформа за игри – това е процъфтяващ виртуален център, където потребителите могат да изследват, да общуват и да изграждат свои собствени преживявания. Това е свят, в който модата показва друг начин на живот. На тази дигитална площадка потребителите могат да търгуват, да създават и да демонстрират свои собствени уникални тоалети, прически, аксесоари, изразявайки своя стил без ограничения от реалния свят като цена, осъществимост или налагани норми. В тази нова социална структура виртуалната дреха е поставена в друго измерение. Дигиталните колекции са плод на въображението на най-креативните умове в това пространство, които от потребители са се превърнали в творци. Пример за това са дизайнери като Самуел Джордан, известен в Roblox като Builder_Boy, и Rush (Rush_X). Тяхната дейност е далеч по-мащабна от концепцията за виртуално облекло. Те оформят виртуални идентичности, насърчават за общност около модата и овластяване на потребителите да изразяват себе си по начин, по който те желаят.
Джордан предизвика вълни от емоции в общността на Roblox със своята креативност и дизайнерски усет, превръщайки пикселите в дигитални образци на висшата мода. Той работи със Стела Маккартни върху колекцията им Roblox, а също и с марки като Burberry и RebeccaMinkoff. Джордан ръководи утвърдени модни къщи в това ново дигитално пространство, както пише Анелия Тодорова в Новата игра на модната революция” за списание Мениджър” [11].
Rushe друго име, наложило своята популярност в този нов цифров социум. Той съчетава уникален дизайн в комбинация с дълбоко познание и разбиране на потребителската база на Roblox. Работи в колаборация с модела Карли Клос. Създаденото от тях не са просто дигитални репродукции на физически дрехи, а иновативни креации, доказващи нова дигитална естетика и стил.
Значението на това процъфтяващо движение за дигитално себеизразяване надхвърля виртуалните граници, отразявайки се и в реалния свят. Критиците могат да твърдят, че дигиталната мода, тъй като е нефизическа, няма осезаемост и следователно значение. Въпреки това, самото ниво на креативност, приобщаване и персонализация, което предоставя, оспорва този аргумент - в края на краищата, не са ли тези принципи в основата на самата мода? Дигиталната мода се простира отвъд обичайните дефиниции за мода, променяйки начина, по който възприемаме и разбираме идентичността и себеизразяването. 
 
4. Виртуалната мода - новото себеизразяване в цифровия ландшафт
 
Оформят се две направления по темата за бъдещето на виртуалнатат мода и себеизразяването й в цифровия ландшафт. От една страна са защитниците на тезата, че виртуалното облекло не е функционален заместител на физическото. Те смятат, че дигиталната мода е непрактична и не са съгласни с модните списания и новинарски издания, които излъчват невярно твърдение по темата, че тя може да бъде устойчива алтернатива на бързата мода, която се потребява с цел реклама и медийни представяния в социалните мрежи.
Дигиталната мода няма как да замести реалната и това няма да се случи в скоро време, ако това изобщо се случи.
Участниците в модната индустрия рядко са поемали отговорност за коригиране на нейните структурни недостатъци. Както отбеляза критикът на “WashingtonPost” Робин Гивхан, повечето от проблемите на индустрията „са причинени от краткосрочни решения, а не от дългосрочни стратегии, подход на количество над качество и, разбира се, его и инерция“ [12].
Еволюцията в модата, касаеща дигиталните инструменти, е по-скоро като прогнози на пазара, поведение на потребителите, автоматизиране на разплащанията. На този етап нищо в историята на модата не предвещава, че дигиталната ще смени традиционната напълно. Критиците на цифровата мода виждат проблема ѝ в липсата на осезаемост, а следователно и липса на значение. Въпреки това дигиталната диктаторка” не спира своите креативни проекти, чрез които приобщава все повече хора и дава възможност за създаване на нов тип имидж изцяло конструиран в новия цифров ландшафт. Виртуалните ѝ изяви я определят извън пределите на обикновените дефиниции за мода, променяйки начина по който възприемаме и разбираме идентичността и себеизразяването. И именно на тази база стъпат нейните защитници. Те чрез нея продават емоции и удоволствия, а не практичност или всеизвестните досега конвенциоални функции, които са я характеризирали дълги години.
Другата гледна точка е, че бъдещето на дигиталната мода изглежда положително като развитие, тъй като тя дава доста големи възможности. До този момент модната индустрия е била предимно елитарна. Модата се е разделяла на различни сегменти - от висша мода” до бюджетна конфекция. Дигиталната мода може да промени тази реалност, като я направи по-достъпна за повече хора. Също така модните ревюта могат да бъдат гледани от по-широка аудитория. Всеки трябва да има равен достъп до всичко” е сякаш новата тенденция в политически дискурс и тук дигиталната мода отговаря на изискванията.
Точно това прави компанията, която през последните години набра сериозна скорост - DressX. Тя е най-големият търговец на дребно в света на дигиталната мода днес. Основана е преди две години от Наталия Моденова и Дария Шаполапова и е базирана в Лос Анджелис, Калифорния. Те предлагат различни облекла за много поводи, от ежедневни до по-елегантни и авангардни варианти. В техния каталог се предлагат много опции за всички бюджети. Цените варират от $1 до $100 към ексклузивни колаборации на модни марки като Balenciaga и други световноизвестни луксозни брандове, където облеклата се предлагат от 2000 щ.д. нагоре. DressX също така си партнира с брилянтни създатели на съдържание като Марина Могилко от Linguamarina - Instagram, за да достигне до основна аудитория, която е склонна да използва дигитална мода.
Поколението Z и Милениали (или поколение Y) са израснали със социални медийни платформи като Instagram, Snapchat, TikTok, а вече и Treads. Както в много други индустрии, тези две поколения движат иновациите в търговията на дребно, особено в дигиталната мода. Все пак метавселената ще промени дигиталната модна индустрия, поставяйки най-подходящите дигитални фешън стартиращи фирми и дизайнери в челните редици на новото поколение. Динамичното развитие на метавселената ни дава повод за размисъл – колко е далеч времето, когато всички ще носят виртуални дрехи. Да предположим, че комбинираме покупателната способност на Милениалите с възможностите на непрекъснато напредващите технологии. В този случай това ще доведе до виртуална търговия на дребно, където ще се търсят индивидуализирани стилове, които могат да бъдат пригодени за всеки. Когато това се случи, ще бъде създадена изцяло нова индустрия - и GenAlpha вероятно ще бъдат първите потребители.
Освен това пазарът на дигитална мода и облекло е свидетел на широко възприемане на блокчейн технологията. Много марки все още са блокирани в света на Web 2, но тези, които започнаха да преминават към Web 3 рано вече отчитат огромни успехи [13].
Проф. д.н. Любомир Стойков оценява високо предимствата и перспективите на метавселената по отношение на модния дизайн и на лайфстайл индустрията: „Метавселената на стила пленява с неизвестните досега шансове за проява на творческото въображение и фантазия в модния дизайн, за интегрирането на най-попуярните видеоигри с модните тенденции. Паралелната дигитална действителност гарантира шеметното увеличаване на естетиката на визуализацията и визуализацията на естетиката, както и поднасянето на нов тип естетическо преживяване и използването на ултрамодерни статус символи за цифрова идентификация. И не на последно място – метапространството предлага наистина безгранични опции за избор и промяна на външния вид.“ [14]. В същото време проф. Стойков апелира към дигиталното бъдеще на модния дизайн и модния бизнес да се подхожда с отговорност и разум, като посочва някои от големите проблеми, които следва да бъдат разрешавани в контекста на метавселенската мода – етичното присъствие в новите виртуални светове, регулацията и опазването на личните данни, кражбите, насилието, кибертормоза и не на последно място – защитата на авторските права и дигиталната интелектуална собственост [15]. 
 
5. Криптомодата - трансформация към дигиталния имидж
 
Наричаме я крипто мода, защото се купува с NFT, които действат като цифрови сертификати за собственост и позволяват да се снабдим, да продадем и съберем дигитални произведения на изкуството и дизайна. Криптомодата съчетава технологията блокчейн - функцията за безопасност на криптовалутата - със света на модата. Интересното е, че криптомодата обединява технологии, с които може да претендира за оригинали на произведения на изкуството: само един човек притежава оригинала, макар че всеки друг може да си го свали и копира на този етап.
През февруари на 2021 г. се състоя първата по рода си CryptoFashionWeek, което даде възможност на дизайнерите да покажат уменията си в транформацията към дигиталния имидж. Технологията блокчейн, виртуалната реалност и изкуствения интелект се обединиха на това уникално събитие. То ни прехвърли към темата за новите дигитални транформации на личността, за които отговаря съответният аватар. Хората плащат реални пари за виртуални дрехи. Те се интересуват какво ще носи виртуалният им “аз” и как ще бъдат представени паралелно в тази нова дигитална вселена. Крипто-дрехите, предназначени за аватарите не са просто дрехи, които невербално разказват за техния притежател. Те включват преживявания” или емоция”, както ги определят вещите специалисти в цифровата епоха. Те идват с устрема към креативното и непреживяното [16]. Дигиталната реалност става все по-естествена и се приема като новото нормално, засега предимно от по-младите обитатели на физическия свят. Първата функция на дигиталната мода е да позволи на хората да изразяват себе си чрез облеклото. Например, ако искате да носите шал или чорапи с лика на вашето куче, с което ще покажете уважението си към домашния любимец, можете да го поръчате на дигитален печат и да го персонализирате с думите, които искате.
Голяма част от младото поколение търси начини да изрази реалистично своята идентичност. Новите поколения искат виртуалните пространства да бъдат по-приобщаващи и да включват опции за различни видове раси, етноси, възрасти, размери, полова идентичност и т. н., които често са изключително ограничени във физическия живот. Крипто модата дава на потребителите повече свобода върху своето онлайн присъствие, тъй като дигиталните платформи предлагат множество начини за себеизразяване, много повече от реалните такива. Например, можете да създадете облекло, използвайки различни комбинации от цветове, шарки, форми и текстури, чрез които да покажете вашите желания и настроения към света. Важен аспект на оперативната съвместимост на цифровата мода е, че тя позволява на потребителите да се движат между платформи, без да променят външния си вид.
Дигиталната самоличност на играча може да пътува от една игра в друга. През 2020 г. DigitalFashionOperatingSystem (D-DFOS) беше въведена, за да даде възможност за безпроблемно цифрово самоизразяване в различни среди на игра и виртуална реалност. Тази система ви позволява да преместите цифровия си аватар в други виртуални пространства бързо и безопасно, като запазите самоличността си и включително начина си на обличане. 
Това означава, че трябва в определен момент да се помисли за изграждане на нова виртуална среда - създаване на жилища, места за срещи с приятели, влизане в клас, ходене на кино или участие в бизнес срещи и пр. ежедневни дейности. Модната индустрия видимо вече бързо монетизира тези идеи. Клиентите им персонализират своите аватари във виртуални светове, като HorizonWorlds и Decentraland (това са метасветове, съдържащи се в метавселената). Новият имидж в метавселената не се ограничава до облекло за аватари. Можете да позирате с виртуални дрехи за изображения в емисиите на социалните медии или да ги носите на срещи в Snapchat или Zoom. Можете да сте облечени в маркова червена рокля или костюм с вратовръзка, където се налага да бъде спазен протокола, а в действителност да сте по бяла тениска. За изграждане на имидж, чрез който желаете да бъдете приет, можете да се облечете в луксозно сако и да публикувате снимката си в Instagram, но в действителност никога да не сте докосвали тази дреха. От една страна, така се формира фалшив имидж, като се представяте чрез образ, който всъщност не сте. Но от друга - границата между реалността и виртуалността постепенно се размива и съвсем не е далеч времето, когато ще избираме своята принадлежност с предпочитание към виртуалния или реалния свят. Тогава тази фалшивост вече ще се нарича виртуална реалност. Засега ще си послужим с английския термин и ще определим метавселената като “gamechanger” [16].  Възможностите, които тя предлага на този начален етап на развитие, създават индикации за личностен и имиджов вакуум. Но колко ще продължи тази имиджова празнота, никой не може да предвиди, тъй като технологиите за пореден път доказват, че бъдещето е днес”. 
 
 
Заключение
 
В заключение можем да обобщим, че виртуалната мода и нейният феномен на безплътен” образ са в етап на формиране на нова виртуална личност и отчитайки постоянно променящата се дигитална среда, в която тя съществува, нямаме еднозначен отговор за нейния напълно оформен вид. Да се говори за имидж е твърде рано и на този етап могат да се правят единствено предположения, като се има предвид, че виртуалният аватар стъпва на физически изграден образ. Намираме се в среда на хибридност. За нейната дигитална половина правим извод, че до момента всичко, което съществува там носи предимно футуристична емоционалост, но не и практичност в реални измерения. Новите метавселени не налагат все още ограничения за свободно мислещи и предвижващи се цифрови герои. Но, не е далеч момента, когато тази отвореност в комуникацията ще бъде постепенно лимитирана. Ежедневното общуване във виртуалния свят го претворява в реален свят. Споделянето на случващото се от физическата реалност във виртуалната го превръща в дигитална.  По тази аналогия се развива и дигиталната мода, която налага и нова цифрова идентичност, чрез която се представяме на останалия дигитален свят. Формира се ново дигитално изразяване в цифровия ландшафт извън обичайните дефиниции за мода, променяйки начина на възприемане и разбиране за идентичност и себеизразяване.
Ето и по-важните изводи от настоящия анализ:
1.Новата дигитална среда създава условия за развитие на цифрова мода, в която няма ограничения от материали, кройки и размери, така необходими за физическата мода.
2.Новата дигитална мода носи емоция, но не и практичност в реалния свят на този етап.  В дигиталната среда милионните потребители общуват свободно и създават свои собствени преживявания, независими от цени и норми, налагани във физическия свят. В цифровото пространство те имат своя нова дигитална идентичност, чрез която са възприемани в не аналоговия свят. Често тя е различна от физическата такава.
3.Крайните защитници на виртуалната мода слагат знак за равенство с термина екологична мода и обясняват това свое тълкуване с безвредните емисии от нейното създаване.
4.Дигиталния свят има свое невербално изразяване в новия цифров ландшафт. Новите поколения са израснали с онлайн пространството и движат иновациите в дигиталната среда. Фешън индустрията ще избере за своето виртуално развитие най-подходящите стартъпи и дизайнери в челните редици на новото поколение.
5.Различията между физическата и дигиталната мода, и най-вече техните функции, затвърждават на този етап мнението, че все още е далеч момента, в който ще се откажем от физическата мода. Ако това вообще се случи. Виртуалният свят води до улеснения при пазаруването, поради факта, че всеки има възможност да си купува стоки без да напуска дома си.
6.Дигиталният имидж може да бъде бързо създаден с помощта на цифровото облекло, онлайн комуникацията, виртуалното пространство. Но ще остане загадка, чия репутация стои зад този дигитален „безплътен” образ. Дали физическата личност ще се скрие зад своя виртуален „аз” или чрез дигиталния аватар ще получим повече информация за нея?
7.Дигиталната мода се простира отвъд обичайните дефиниции за мода, променяйки начина, по който възприемаме и разбираме идентичността и себеизразяването. 
 
 
Бележки:
 
[1] Нгуен, Керри. Стиль и никакого содержания: цифровая мода приходит на смену реальной? In: ideonomics.ru,  Available from:https://ideanomics.ru/articles/26603?ysclid=lp9 gjyxeqn423236588[14.11.23 [последно посетен на 16. 03. 2022].
[2] Нгуен, Керри. Стиль и никакого содержания: цифровая мода приходит на смену реальной? In: ideonomics.ru, Available from: https://ideanomics.ru/articles/26603?ysclid=lp9 gjyxeqn423236588[14.11.23 [последно посетен на 16.03. 2022].
[3] Van Rijneman, Mark. Digital fashion: The next frontier in fashion. In: The digital speakers, August 10,2022. Available from:https://www.thedigitalspeaker.com/digital-fashion-next-frontier-fashion/ [последно посетен на 7.11.2023].  
[4] Why the Metaverse Is Fashion`s Next Goldmine | The Business of Fashion Show. Bloombering Originals channel. In: YouTube. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=UBZ6Bd0LDjs [последно посетен на 08.02.2024].
[5] Van Rijneman, Mark. Digital fashion: The next frontier in fashion. In: The digital speakers, August 10,2022. Available from:https://www.thedigitalspeaker.com/digital-fashion-next-frontier-fashion/ [последно посетен на 17.11.2023].
[6]Автостопом по метавселенным: куда ведут цифровые миры будущего? In:trends.rbc.ru.Available from:https://trends.rbc.ru/trends/futurology/62be1d579a79473e0567dc11 [последно постен на 12.11.2023].
[7] Van Rijneman, Mark. Digital fashion: The next frontier in fashion. In: The digital speakers, August 10,2022. Available from:https://www.thedigitalspeaker.com/digital-fashion-next-frontier-fashion/ [последно посетен на 17.11.2023].
[8] Нгуен, Керри. Стиль и никакого содержания: цифровая мода приходит на смену реальной? In: ideonomics.ru, Available from: https://ideanomics.ru/articles/26603?ysclid=lp9 gjyxeqn423236588[14.11.23 [последно посетен на 16.03. 2022].
[9] Shapovalova, Daria. Digital Clothing in the Future of Fashion. DELL channel. In:YouTube.Available from: https://www.youtube.com/watch?v=iKBePuTOB6U [последно посетен на 08.02.2024].
[10] Има ли бъдеще за дигиталната мода в Метавселената? In: BitcoinEthereumNews.com, Ноември 18, 2023. Available from:https://bg.bitcoinethereumnews.com/tech/is-there-a-future-for-digital-fashion-in-the-metaverse/ [последно постен на 18.11.2023].
[11] Тодорова, Анелия. Новата вълна на модната революция. www.manager.bg, 02.07.24,Avaialble from: https://manager.bg/маркетинг/brandat-i-cifrovata-modna-revolucia [последно посетен на 03.02.2024].
[12] Долженко, Игор. Вопросы развития глобальной индустрии моды в условиях цифровой трансформации. In: Cyberleninka.ru Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-razvitiya-globalnoy-industrii-mody-v-usloviyah-tsifrovoy-transformatsii [последно посетен на 19.11.2023].
[13] Van Rijneman, Mark. Digital fashion: The next frontier in fashion. In: The digital speakers, August 10,2022. Available from:https://www.thedigitalspeaker.com/digital-fashion-next-frontier-fashion/[17.11.1013[последно посетен на 19.11.2023].
[14] Стойков, Любомир. Метавселената и новите възможности за модата. Fashion Lifestyle Magazine, брой 117/2022Available from: https://www.fashion-lifestyle.bg/ to_the_reader broi 117 [последно посетен на 11.11.2023].
[15] Пак там.
[16] What is the clothing of the future: SMART wearables & e-textiles. Datacube.In:YouTube. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=o91f2wmpJRQ [последно посетен на 08.02.2024].
[17] Digital fashion is booming, and designers are taking notice. ABC News, In: YouTube. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=QhU2v8s9Cbo [последно посетен на 08.02.2024].
 
 
Библиография:
 
Автостопомпометавселенным: кудаведутцифровыемирыбудущего? In: trends.rbc.ru. Availablefrom: https://trends.rbc.ru/trends/futurology/62be1d579a79473e0567dc11 [последно посетен на 12.11.2023].
Белокопитов, Антон. Носимые устройства. Что это? In: Beawire, 07.02.2022. Avaialble from: https://beawire.com/ru/2022/02/07/wearable-devices-what-are-these/ [последно посетен на 03.20.2024].
Владков, Владимир. Кои са 10-те тенденции в дигиталната трансформация през 2024. Digitalk Capital, 23.01.2024 г. In: digitalk.bg. Available from: https://digitalk.bg/new_ technologies/2024/01/23/4579548_koi_sa_10-te_tendencii_v_digitalnata_transformaciia/ [последно посетен на 01.02.2024].
Долженко, Игор. Вопросы развития глобальной индустрии моды в условиях цифровой трансформации. In: Cyberleninka.ru Available from: https://cyberleninka.ru/ article/n/voprosy-razvitiya-globalnoy-industrii-mody-v-usloviyah-tsifrovoy-transformatsii [последно посетен на 19.11.2023].
Има ли бъдеще за дигиталната мода в Метавселената? In: BitcoinEthereumNews.com,  ноември 18, 2023. Available from:
Малютина, Алина. Что такое виртуальная одежда и может ли она заменить реальную?, 17 юни 2020, style.rbc.ry, Availablefrom: https://style.rbc.ru/items/ 5ee7857 19a7947132959ec3fhttps://style.rbc.ru/items/5ee785719a7947132959ec3f [последно посетен на 02.02.2024].
Нгуен, Керри. Стиль и никакого содержания: цифровая мода приходит на смену реальной? In: ideonomics.ru, Март, 16, 2022.Available from: https://ideanomics.ru/articles/26603?ysclid=lp9gjyxeqn423236588[14.11.23 [последно посетен на 02.02.2024].
Пенкина К., Гавриш О., Будрина Е. Диджитал мода. Предпосывки и влияние. In: cyberlennka.ru, Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/didzhital-moda-predposylki-i-vliyanie [последно посетен на 03.02.2024].
Песковец, Вера. “Wearabletechnology и их особености. In: Сборник эссе: самый выдающийся ученый. Availlable from: http://students.interclover.ru/wp-content/uploads/ 2020/05/esse_collect4_250420.pdf#page=36, [последно посетен на 03.02.2024].
Сайлър, Елеонора. Метавселената: тази мистериозна реалност или новата граница в модата? In: Manify, 13.04.2022. Available from: https://manufy.com/bg/blog/the-metaverse-is-this-mysterious-reality-the-new-frontier-of-fashion [последно посетен на 31.01.2024].
Стойков, Любомир. Метавселената и новите възможности за модата. Fashion Lifestyle Magazine, брой 117/2022Available from: https://www.fashion-lifestyle.bg/ to_the_reader broi 117 [последно посетен на 11.11.2023].
Стойков, Любомир. Дигиталният имидж: възможности и предизвикателства. In: Fashion Lifestyle Magazine, брой 125/2023. Available from: https://www.fashion-lifestyle.bg/ to_the_reader_broi_108 [последно посетен на 11.11.2023].
Стойков, Любомир. Covid 19 и модните транформации. In: Fashion Lifestyle Magazine, брой 125/2023. Available from: https://www.fashion-lifestyle.bg/to_the_reader_broi_106 [последно посетен на 11.11.2023].
Стойков, Любомир. Планиране и конструиране на медийния имидж. Сп. “Икономически алтернативи”, брой 5, 2008. Availablefrom: https: //drive.google.com/file/d/1Whj5a PrSn Kv4MJsVl6-SsmWVAOqy1H7h/view [последно посетен на 12.11.2023].
Стойков, Любомир. Фалшивите знаменитости и тоталната безвкусица. In: Fashion Lifestyle Magazine, брой 125/2023. Available from: https://www.fashion-lifestyle.bg/to_ the_reader _broi_103 [последно постен на 11.11.2023].
Тодорова, Анелия. Новата вълна на модната революция. www.manager.bg, 02.07.2024,Avaialble from: https://manager.bg/маркетинг/brandat-i-cifrovata-modna-revolucia [последно посетен на 03.02.2024].
Чобалигова, Божидарка. Защо хората дават реални пари за виртуална мода? 30.08.21.ivestor.bg. Available from: https://www.investor.bg/a/355-zoom/333602-kripto-moda-zashto-horata-davat-realni-pari-za-virtualni-drehi [последно постен на 01.02.2024].
Burberry releases digital clothing collection “for the modern explorer” in video game “Minecraft”. Dezeen. In: YouTube. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=mV2JW QuiUIM [последно постен на 07.02.2024].
Dave, Anushree. The gaming industry is getting into fashion. MarketWatch Reporter. In: Youtube. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=CkMh9EJ66us[последно посетен на 08.02.2024].
Digital fashion is booming, and designers are taking notice. ABC News, In: YouTube. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=QhU2v8s9Cbo [последно посетен на 08.02.2024].
Ginsburg, Randy. What is a digital fashion, and why is important? In: Kiplinger PERSONAL FINANCE,7.07.2022. Available from:https://www.kiplinger.com/investing/crypto currency/ 604900/ what-is-digital-fashion [последно посетен на 17.11.2023].
How Fashion Megabrands Will Adapt to Post-Pandemic Life? The Business of Fashion Show. Bloombering Originals channel. In:YouTube. Available from: https://www.youtube. com/watch?v=ZK-zhYptqaU [последно посетен на 07.02.2024].
In China, the Future of Fashion is Digital. Xiaohongshu channel. In: Youtube. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=rxx_hmH-nmc[последно посетен на 07.02.2024].
Mcdowell, Maghan. Valentino to dress Meta avatars in digital fashion. In Vogue Business, 14.07.2023. Available from: https://www.voguebusiness.com/technology/valentino-to-dress-meta-avatars-in-digital-fashion [последно посетен на 03.02.2024].
Sayem, Abu. Digital fashion innovations for the real world and metaverse. 2.06.2022. In: Taylor and Francis Online. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/ 17543266. 2022.2071139 [последно посетен на 19.11.2023].
Shapovalova, Daria. Digital Clothing in the Future of Fashion. DELL channel. In: YouTube. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=iKBePuTOB6U [последно посетен на 08.02.2024].
Van Rijneman, Mark. Digital fashion: The next frontier in fashion. In: The digital speakers,10.08,2022. Available from:https://www.thedigitalspeaker.com/digital-fashion-next-frontier-fashion/ [полседно посетен на 17.11.2023].
Video Game Fashion, P-Bean channel. In: YouTube. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=Ln86XGv1SiA [последно посетен на 06.02.2024].
Vrbanic, Gala Maria. The New Reality of Fashion is Digital. TED Channel. InYouTube. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=wD2rhRUYUyA[последно посетен на 06.02.2024]. 
What is the clothing of the future: SMART wearables & e-textiles. Datacube. In:YouTube.Available from: https://www.youtube.com/watch?v=o91f2wmpJRQ[последно посетен на 08.02.2024].
Why the Metaverse Is Fashion`s Next Goldmine | The Business of Fashion Show. Bloombering Originals channel. In: YouTube. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=UBZ6Bd0LDjs [полседно посетен на 08.02.2024].
Will 3D Printing Tech Revolutionize the Fashion World? Journeyman Pictures. In: YouTube. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=WquJ7PEqYi8  [последно посетен на 06.02.2024].
 
Цитат формат (Suggested Bibliographic Citation):
 
Александрова, Албена. Виртуалната мода - новият феномен на безплътния” образ. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация. 2024, № ... ISSN 1313-9908. Available from: https://www.media-journal.info/?p=item&aid=467
 
 
 

 

дата на публикуване: 01.04.2024, Понеделник, 09:01
прочетена: 1010 пъти
Принтирай E-mail
Коментари 0 коментара

Име:

E-mail:

Коментар:


Въведи код: