Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
13 Юли 2024 г., Събота

Общество

Принтирай E-mail

Предимството на научната журналистика

Брой 1 / Декември 2008 г.
Медии и обществени комуникации

Проф. д.н. Любомир Стойков

Резюме:

Summary:

     Раждането на новото списание е като биологичното рождение: съпроводено е с много святост и тайнственост, трепет и вълнение, но също така и с неизбежните родилни мъки. Кое ни мотивира да дадем живот на научното електронно списание „Медии и обществени комуникации”? Към какво ще се стреми нашата авторитетна редколегия, реалните и потенциалните ни автори, сътрудници, коментатори и анализатори? Кои са приоритетните ни задачи в онлайн пространството?
     Целта на научното електронно списание „Медии и обществени комуникации” е теоретично и високо професионално да интерпретира основни и актуални аспекти на медиите, журналистиката, комуникациите и информационните науки. За нейното постигане нашето издание си поставя и определени задачи: да обогатява и развива теорията и образованието по обществени комуникации, медии и информационни науки; да осигурява фундаментално и методично анализиране и коментиране на медийната динамика в нейния социален, културен, икономически, пазарен и исторически контекст; да дава възможност на изследователи и експерти от медийната, журналистическата и комуникационна сфера, както и на други сродни области, да правят публично достояние своите идеи, възгледи, критики и анализи на състоянието и динамиката на печатните и електронни медии, пъблик рилейшънс, рекламата и издателската дейност; да дава научна гласност на представителни изследвания и проучвания на общественото мнение, нагласите на аудиторията, медийната и редакционна дейност, медийния имидж, журналистиката като цяло и журналистическото творчество в частност и др.
     Научният и творчески тим на списанието е амбициран да инициира значими научни събития – конференции, кръгли маси, дискусии, конкурси, връчване на награди, свързани и посветени на особено актуални и етични въпроси от журналистическата дейност, медиа мениджмънта, свободата на словото, медийния плурализъм, цифровизацията, новите технологии и др. в медийното пространство и медийната практика у нас и по света.
Съвсем не на последно място и съвсем не междудругото електронното списание „Медии и обществени комуникации” е готово да изпълнява функцията на мощен основен източник на информация и знания за студенти, докторанти и преподаватели по медии, обществени комуникации и информационни науки.
     В зората на прохождането на нашето онлайн списание чувстваме определени основания за гордост и достойнство, че принадлежим към научната и преподавателската общност. Съвсем логично това самочувствие рефлектира и върху нагласата, с която подхождаме към първия брой на сп. „Медии и обществени комуникации”. Основание за това ни дава обстоятелството, че научната журналистика и публицистика има това предимство пред традиционната и всекидневна форма на масова комуникация, че разчита в огромна степен на достоверните факти, проверените твърдения, логичните аргументи и безспорните доказателства. Това обаче съвсем не означава, че в научно издание като нашето няма място за дискусии, полемики и остра размяна на тези и контратези. Тъкмо обратното. Именно чрез научни спорове и диалози, чрез колегиална и консенсусна форма на обмен на мнения, възгледи и концепции сме решени да дадем тласък на медиазнанието по посока на по-голямата актуалност, компетентност, оригиналност и задълбоченост. 
       Нека да ни е честито новото научно електронно списание „Медии и обществени комуникации”! На добър час!

e-mail:  l_stoykov@omega-new.bg

 

дата на публикуване: 25.05.2009, Понеделник, 16:20
прочетена: 8012 пъти
Принтирай E-mail
Коментари 1 коментара
дата на публикуване: 30.11.-1, 00:00
Съжалявам, че не знаех по-рано за това списание. Имам желание да се включа със своите знания, умения и текстове в неговия авторски корпус. Особено ми импонира това, че стоите на светлинни години от днешната "чалга-журналистика", започваща c WAZ-ови недоносчета и завършваша с "англоозаглавени" жълтурковци. Искам да Ви предложа тема, която мен лично като дипломиран журналист и изкуствовед ме интересува: "Изложбите за изобразително изкуство - парамедийният феномен на постмодернизма в България". Надявам се, че и за Вас тя може да се окаже интересна. С надежда за по-нататъшно ползотворно сътрудничество, искрено Ваш: Юлиан Митев.

Име:

E-mail:

Коментар:


Въведи код: