Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 51/ Юни 2022 г.
27 Юни 2022 г., Понеделник

Автори

Мила Манолова
Мила Манолова
УНСС
Мила Манолова е завършила бакалавърска степен по „Медии и журналистика“ в УНСС. През 2016 година се дипломира като магистър по „Връзки ...
Милена Кунова
Милена Кунова
УНСС
Милена Цанкова Кунова е докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Медии и обществени комуникации“ при УНСС по научна специалност ...
Милена Цветкова
Милена Цветкова
СУ
Родена е на 24.12.1970 г. в гр. Павликени. Завършила е специалност „Библиотекознание, библиография и научна информация” във ВТУ „Св.Св. ...
Милко Петров
Милко Петров
проф. дфн
МИЛКО ПЕТРОВ е професор по чуждестранна журналистика и изграждане на имидж във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския ...
Миляна Велева
Миляна Велева
СУ
Миляна Каменова Велева е редовен докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет „Св. Климент ...
Минка Златева
Минка Златева
СУ
Проф. д-р Минка Златева завършва специалността „журналистика” в Софийския университет, след което работи като репортер и редактор в ...
Мирослава Кортенска
Мирослава Кортенска
д-р
Мирослава Кортенска е доктор на изкуствознанието, театрален критик, културолог. Завършила е Националната академия за театрално и филмово ...
Михаил Мирчев
Михаил Мирчев
УНСС
Контакти: 02/ 870 55 54; 0888 126 813 mihailmirchev@yahoo.com www.assa-m.com ...
Момчил Неков
Момчил Неков
СУ
Д-р Момчил Неков е роден на 13 май 1986 г. в гр. Силистра. Магистър по „Политически мениджмънт” в Софийски университет „Св. Климент Охридски” ...
Мюмюн Тахир
Мюмюн Тахир
Мюмюн Тахир е магистър по литература и културология. Доктор по философия. Занимава се с проблемите на идентичността и с теоретични и приложни ...
 

« |    7   8   9   10   11   12    13   14   15   16   17   ...  18   | »