Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 49/ Октомври 2021 г.
28 Ноември 2021 г., Неделя

Автори

Невена Любенова
Невена Любенова
СУ
  Невена Любенова е докторант по медийна икономика във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. ...
Ненад Живановски
Ненад Живановски
 Д-р Ненад Александър Живановски е роден през 1969 г. Завършил е журналистика в Юридическия факултет в Скопие, магистърска степен по европеистика ...
Нийл Постман
Нийл Постман
Нийл Постман (1931–2003) е американски професор, медиен теоретик и културен критик, най-известен с книгата си Забавлявайки се до смърт (1985). ...
Николай Георгиев
Николай Георгиев
СУ "Св.Климент Охридски"
Николай Георгиев е магистър по Бизнес комуникации в УНСС. През февруари 2010 г. е зачислен като докторант по пресжурналистика в Софийския университет ...
Николай Михайлов
Николай Михайлов
СУ
Професор Николай Михайлов е роден в София през 1963 г. През 1988 г. завършва „Философия” с втора специалност „История” в Софийския ...
Оля Иванова-Мокуние
Оля Иванова-Мокуние
СУ
Оля Иванова-Мокуние е  завършила  магистратури по електронни медии  и  публична комуникация в СУ „Свети Климент Охридски”. ...
Пано Лулански
Пано Лулански
УНСС
Проф. д.ик.н Пано Лулански е преподавател в УНСС (катедра „Публична администрация и регионално развитие”). Научните му интереси ...
Петко Тодоров
Петко Тодоров
УНСС
Преподавател в УНСС в специалността “Медии и журналистика”. Ръководител е на катедра “Медии и обществени комуникации”. Има дългогодишна ...
Петранка Филева
Петранка Филева
СУ
 Петранка Филева е професор по журналистика (икономическа журналистика и медийна икономика) във Факултета по журналистика и масова комуникация. ...
Петър Кърджилов
Петър Кърджилов
СУ
Петър Кърджилов е доктор по Кризисна комуникация и изследовател към катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” във ...
 

« |    8   9   10   11   12   13    14   15   16   17   18      | »