Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 54/ Май 2023 г.
23 Септември 2023 г., Събота

Автори

Оля Иванова-Мокуние
Оля Иванова-Мокуние
СУ
Оля Иванова-Мокуние е  завършила  магистратури по електронни медии  и  публична комуникация в СУ „Свети Климент Охридски”. ...
Пано Лулански
Пано Лулански
УНСС
Проф. д.ик.н Пано Лулански е преподавател в УНСС (катедра „Публична администрация и регионално развитие”). Научните му интереси ...
Паолина Желева
Паолина Желева
УНСС
Паолина Желева е завършила журналистика в катедра „Медии и обществени комуникации“ в Университета за национално и световно стопанство, ...
Петко Тодоров
Петко Тодоров
УНСС
Преподавател в УНСС в специалността “Медии и журналистика”. Ръководител е на катедра “Медии и обществени комуникации”. Има дългогодишна ...
Петранка Филева
Петранка Филева
СУ
 Петранка Филева е професор по журналистика (икономическа журналистика и медийна икономика) във Факултета по журналистика и масова комуникация. ...
Петър Кърджилов
Петър Кърджилов
СУ
Петър Кърджилов е доктор по Кризисна комуникация и изследовател към катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” във ...
Петя Гергова
Петя Гергова
СУ
Петя Гергова е родена в София. Завършила е Английската езикова гимназия и Факултета по журналистика и масова комуникация. През 1994-95 г. е на ...
Петя Колева
Петя Колева
  Петя Колева е задочен докторант катедра „Медии и обществени комуникации” в УНСС с научен ръководител доц. д-р Биляна Томова. Тема ...
Пламен Атанасов
Пламен Атанасов
СУ
  Д-р Пламен Атанасов е завършил специалностите„Биотехника” във Факултета по автоматика и „Журналистика” в Свободния факултет ...
Полина Стоянова
Полина Стоянова
Полина Стоянова е докторант в катедра „Печат и книгоиздаване” на Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ “Св. Климент ...
 

« |    9   10   11   12   13   14    15   16   17   18   19      | »