Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 49/ Октомври 2021 г.
28 Ноември 2021 г., Неделя

Автори

Петя Гергова
Петя Гергова
СУ
Петя Гергова е родена в София. Завършила е Английската езикова гимназия и Факултета по журналистика и масова комуникация. През 1994-95 г. е на ...
Петя Колева
Петя Колева
  Петя Колева е задочен докторант катедра „Медии и обществени комуникации” в УНСС с научен ръководител доц. д-р Биляна Томова. Тема ...
Пламен Атанасов
Пламен Атанасов
СУ
  Д-р Пламен Атанасов е завършил специалностите„Биотехника” във Факултета по автоматика и „Журналистика” в Свободния факултет ...
Полина Стоянова
Полина Стоянова
Полина Стоянова е докторант в катедра „Печат и книгоиздаване” на Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ “Св. Климент ...
Проф. Владимир Михайлов, доктор на изкуствознанието
Проф. Владимир Михайлов, доктор на изкуствознанието
НБУ
Проф. Владимир Михайлов, доктор на изкуствознанието, изследва и преподава история, теория и анализи на средствата за масова комуникация в ...
Проф. Толя Стоицова, д.н.
Проф. Толя Стоицова, д.н.
НБУ
Толя Стоицова е професор по социална и медийна психология в НБУ, Департамент „Масови комуникации”. Тя е доктор на психологичните науки. ...
Ростислав Давидов
Ростислав Давидов
СУ
Ростислав Давидов е редовен докторант в катедра „Реторика” на Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” с научен ръководител ...
Румяна Стефанова
Румяна Стефанова
НБУ
Румяна Стефанова e доктор и главен асистент по мултимедия и компютърен графичен дизайн в Департамент “Кино, реклама и шоубизнес” ...
Саня Спасова
Саня Спасова
УНСС
Саня Спасова е родена на 12.02.1990 г. Завършила е бакалавърска степен по специалността „Медии и журналистика“ в УНСС. В момента следва ...
Светла Цанкова
Светла Цанкова
УНСС
Доц. д-р Светла Цанкова е завършила висшето си образование във Факултета по журналистика на Московския държавен университет “М.В.Ломоносов” ...
 

« |    9   10   11   12   13   14    15   16   17   18      | »