Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 56/ Февруари 2024 г.
19 Април 2024 г., Петък

Автори

Петя Колева
Петя Колева
  Петя Колева е задочен докторант катедра „Медии и обществени комуникации” в УНСС с научен ръководител доц. д-р Биляна Томова. Тема ...
Пламен Атанасов
Пламен Атанасов
СУ
  Д-р Пламен Атанасов е завършил специалностите„Биотехника” във Факултета по автоматика и „Журналистика” в Свободния факултет ...
Полина Стоянова
Полина Стоянова
Полина Стоянова е докторант в катедра „Печат и книгоиздаване” на Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ “Св. Климент ...
Проф. Владимир Михайлов, доктор на изкуствознанието
Проф. Владимир Михайлов, доктор на изкуствознанието
НБУ
Проф. Владимир Михайлов, доктор на изкуствознанието, изследва и преподава история, теория и анализи на средствата за масова комуникация в ...
Проф. Толя Стоицова, д.н.
Проф. Толя Стоицова, д.н.
НБУ
Толя Стоицова е професор по социална и медийна психология в НБУ, Департамент „Масови комуникации”. Тя е доктор на психологичните науки. ...
Радея Гешева
Радея Гешева
СУ
Радея Гешева е завършила специалност „Италианска филология“ и магистърска програма „Преводач-редактор“ в СУ „Св. Климент Охридски“. ...
Роксандра Памукова-Майкълсън, дм
Роксандра Памукова-Майкълсън, дм
МУ
Д-р Роксандра Памукова-Майкълсън, дм е български учен и изобретател, член на Управителния съвет на Съюза на изобретателите в България, където ...
Ростислав Давидов
Ростислав Давидов
СУ
Ростислав Давидов е редовен докторант в катедра „Реторика” на Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” с научен ръководител ...
Румяна Стефанова
Румяна Стефанова
НБУ
Румяна Божидарова Стефанова e доктор и главен асистент по мултимедия и компютърен графичен дизайн в департамент „Кино, реклама и шоубизнес” ...
Саня Спасова
Саня Спасова
УНСС
Саня Спасова е родена на 12.02.1990 г. Завършила е бакалавърска степен по специалността „Медии и журналистика“ в УНСС. В момента следва ...
 

« |    10   11   12   13   14   15    16   17   18   19      | »