Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 56/ Февруари 2024 г.
19 Април 2024 г., Петък

Автори

Стела Ангова
Стела Ангова
УНСС
Доц д-р Стела Ангова е завършила журналистика в Софийския университет. Защитила е докторат в областта на рекламната комуникация. Доцент и ...
Стефан Марков
СУ
 Стефан Марков е доктор по връзки с обществеността от ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски” (2013). От 2018 г. е асистент, а след това и главен асистент ...
Стефан Серезлиев
Стефан Серезлиев
НБУ
 Стефан Серезлиев работи професионално в сферата на рекламата, визуалните комуникации и дизайна повече от 20 години. Завършил е Националната ...
Стефания Темелкова
Стефания Темелкова
НБУ
Гл. ас. д-р Стефания Темелкова е преподавател по маркетингова комуникация в Нов български университет. Има магистърска степен по „Управление ...
Стоян Ставру
Стоян Ставру
СУ
Стоян Ставру e доктор по гражданско и семейно право в СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по „Социална и юридическа психология“. ...
Таня Димитрова
Таня Димитрова
  Старши преподавател в Икономически университет, Варна. Завършила е френска филология във Великотърновски университет и магистратура ...
Теодора Абрашева
Теодора Абрашева
СУ
Теодора Стефанова Абрашева e редовен докторант в Софийския университет към катедра „Реторика“ по научно направление 2.3. Философия (Реторика ...
Теодора Неделчева
Теодора Неделчева
УНСС
Теодора Неделчева е бакалавър по „Медии и журналистика”, магистър по „Продуцентство и културни индустрии”, а от 2018 г. докторант ...
Теодора Петрова
Теодора Петрова
СУ
Доц. д-р Теодора Петрова е възпитаник на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ. Завършила е журналистика. Има дългогодишен ...
Теодора Спасова
Теодора Спасова
НХА
Теодора Спасова е магистър и бакалавър по мода в Националната художествена академия (НХА). Има  бакалавърска степен по финанси от Киевски ...
 

« |    12   13   14   15   16   17    18   19      | »