Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
21 Юли 2024 г., Неделя

Автори

Георги Налбантов
Георги Налбантов
СУ
Георги Николов Налбантов е редовен докторант по „Реторика в публичната комуникация”, катедра Реторика, Философски факултет, Софийски ...
Георгий Почепцов
Георгий Почепцов
Украйна
Георгий Георгиевич Почепцов е доктор на филологическите науки. Президент е на Украинската асоциация за връзки с обществеността, професор ...
Гергана Дончева Янков
Гергана Дончева Янков
УНСС
Гергана Данчева Дончева Янков е родена в град Плевен, където завършва математическа гимназия „Гео Милев“. Има три магистратури – ...
Д-р Лиляна Караджова
Д-р Лиляна Караджова
НБУ
Д-р Лиляна Караджова е фотограф и историк на фотографията, автор на критически текстове и кураторски проекти, главен асистент по фотография ...
Даниел Бърстин
Даниел Бърстин
  Даниел Бърстин (1914–2004) е известен американски историк и писател. От 1975 до 1987 той е директор на Библиотеката на Конгреса и един от най-влиятелните ...
Даниела Вълева
Даниела Вълева
СУ
Даниела Вълева е докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Работи ...
Даниела Сотирова
Даниела Сотирова
ТУ
Даниела Сотирова е професор по социология, антропология и науки за културата (бизнес етика и организационна култура). Доктор е по философия. ...
Дарина Пачова
Дарина Пачова
СУ
Дарина Пачова е докторант в научно направление „Обществени комуникации и информационни науки“ по специалността „Книгата като медия“ ...
Деница Горчилова
Деница Горчилова
УНСС
  Месторабота – катедра „Публична администрация и регионално развитие”, УНСС Висше образование – висшист-икономист по „Икономика ...
Десислава M. Иванова
Десислава M. Иванова
Десислава M. Иванова е докторант в Катедра Реторика на Философски Факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”. През 2010г. се ...
 

« |    1   2   3   4   5    6   7   8   9   10   ...  19   | »