Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 50/ Януари 2022 г.
20 Май 2022 г., Петък

Автори

Елена Матеева
Елена Матеева
СУ
Елена Стефанова Матеева е комуникационен специалист с над двадесет годишен опит.  Към момента развива комуникациите на Българската мрежа ...
Ели Александрова
Ели Александрова
СУ
Ели Александрова е докторант в научно направление „Обществени комуникации и информационни науки“ по специалността „Интернет култура ...
Елица Николова
Елица Николова
Военна академия
Преподавател в катедра „Психология и лидерство” на Военна академия „Георги Стойков Раковски”. Магистър по връзки с обществеността, ...
Ефрем Ефремов
Ефрем Ефремов
СУ
 Доц. д-р Ефрем Ефремов е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. ...
Живко Биков
Живко Биков
Живко Биков е роден на 27 април 1985 г. в град Първомай. Завършва бакалавър „Журналистика и масмедии” (2011) и магистър „Продуцентство и ...
Здравка Константинова
Здравка Константинова
СУ
Проф. д-р Здравка Константинова преподава във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет “Св. Климент Охридски” ...
Ива Иванова
Ива Иванова
СУ
 Д-р Ива Иванова е магистър по специалност „Българска филология“, а от 2018 г. е  доктор по медиен език и стил. От 2014 г. е хоноруван преподавател ...
Ивайло Диманов
Ивайло Диманов
УНСС
Ивайло Диманов е роден на 6 март 1956 г. в София. Магистър е по българска филология и докторант в катедра „Медии и обществени комуникации“ ...
Ивайло Христов
Ивайло Христов
УНСС
Ивайло Христов е роден на 25 април 1970 г. в Горна Оряховица. Завършил е българска филология в СУ „Св. Климент Охридски”(1995). От 1997 г. е редовен ...
Иван Вълчанов
Иван Вълчанов
УНСС
Гл. ас. д-р Иван Вълчанов е преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“ – УНСС. Научните му интереси са в сферата на дигиталната ...
 

« |    2   3   4   5   6   7    8   9   10   11   12   ...  18   | »