Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
25 Юни 2024 г., Вторник

Автори

Ива Иванова
Ива Иванова
СУ
 Д-р Ива Иванова е магистър по специалност „Българска филология“, а от 2018 г. е  доктор по медиен език и стил. От 2014 г. е хоноруван преподавател ...
Ивайло Диманов
Ивайло Диманов
УНСС
Ивайло Диманов е роден на 6 март 1956 г. в София. Магистър е по българска филология и докторант в катедра „Медии и обществени комуникации“ ...
Ивайло Христов
Ивайло Христов
УНСС
Ивайло Христов е роден на 25 април 1970 г. в Горна Оряховица. Завършил е българска филология в СУ „Св. Климент Охридски”(1995). От 1997 г. е редовен ...
Иван Вълчанов
Иван Вълчанов
УНСС
Гл. ас. д-р Иван Вълчанов е преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“ – УНСС. Научните му интереси са в сферата на дигиталната ...
Иван Русланов
Иван Русланов
УНСС
Иван Русланов е докторант в катедра „Медии и обществени комуникации” в УНСС. Получава бакалавърска степен по „Медии и журналистика” ...
Иван Славов
Иван Славов
Проф.д.ф.н. Иван Славов е български философ, публицист, дипломат. Роден е на 14 февруари 1928 година в Сливен. Дълги години е преподавал в Софийския ...
Иванка Мавродиева
Иванка Мавродиева
СУ
Доцент д-р Иванка Мавродиева е преподавател в СУ “Св. Климент Охридски” по публична реч, реторика, бизнес комуникация, ПР и академично ...
Илия Вълков
Илия Вълков
СУ
Илия Вълков е доктор по кризисна комуникация. Докторантурата му е преминала в катедра „Комуникации и връзки с обществеността” на ФЖМК ...
Ирен Бабачева
Ирен Бабачева
УНСС
Ирен Бабачева е магистър по „Връзки с обществеността“ и бакалавър по „Медии и журналистика“ в УНСС. Интересите й са в областта ...
Ирина Гъркова
Ирина Гъркова
СУ
Ирина Гъркова е докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. ...
 

« |    3   4   5   6   7   8    9   10   11   12   13   ...  19   | »