Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 51/ Юни 2022 г.
25 Септември 2022 г., Неделя

Автори

Принтирай E-mail

СУ Илия Вълков

СУ  Илия Вълков
Илия Вълков е доктор по кризисна комуникация. Докторантурата му е преминала в катедра „Комуникации и връзки с обществеността” на ФЖМК при СУ „Св. Климент Охридски”. Бакалавър по връзки с обществеността и магистър по социология. Научните му интереси са в областта на комуникациите при кризи, социалните движения, медиите и бизнеса. Води лекции по журналистическа етика и комуникации на социалната промяна в Софийския университет. Има опит като журналист във в. „Дневник”, в Дарик радио, има публикации и в други печатни медии в България. Работи и като политически консултант и анализатор.

        e-mail: valkovilia@gmail.com

 

 

Публикации:

Принтирай E-mail