Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 51/ Юни 2022 г.
09 Август 2022 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Димитрина Папагалска

УНСС Димитрина Папагалска

Докторант на самостоятелна подготовка и хоноруван преподавател в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ към Бизнес факултета на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София. Висшето си образование за степен бакалавър получава по „Интелектуална собственост“ и за степен магистър в програмата „Интелектуална собственост и бизнес“ в УНСС. Завършила е курсове на Академията към Световната организация по интелектуална собственост (WIPO Academy) по: управление на интелектуална собственост; електронна търговия и интелектуална собственост; управление на интелектуалната собственост в книгоиздателската индустрия; процедури по арбитраж и медиация по правилата на СОИС. Преподава в бакалавърска и магистърска форма на обучение по учебните дисциплини „Творчески индустрии и бизнес“, „Радио и телевизионен бизнес и електронни медии“, „Интелектуална собственост“.

За контакт: dpapagalska@unwe.bg

Публикации:

Принтирай E-mail