Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
25 Юни 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

СУ Боян Иванович

СУ  Боян Иванович

Боян Зоран Иванович е редовен докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Темата на дисертационния му труд е „Комуникационни и социални аспекти на технологичната журналистика“ с научен ръководител доц. д-р Мария Попова. Придобил е бакалавърска степен по „Книгоиздаване“ (2014 г.) и магистърска степен по „Реклама и публична комуникация“ (2015) във ФЖМК на Софийския университет. Работил е като журналист в „24 часа“, „HiComm“ и „MobileNews“ и е ръководил технологичното издание „Smart News Bulgaria“. Работи в сферата на управление на репутацията към агенцията за медийни анализи „Perceptica”. Хоноруван преподавател по факултативната дисциплина „Медиен мониторинг на социалните мрежи“ във ФЖМК на Софийския университет.

 
Принтирай E-mail